SEKOLAH UPSI

SEKOLAH MAKMAL UPSI
Merealisasikan Impian Pendidikan
Click Here
SEKOLAH MAKMAL UPSI
Merealisasikan Impian Pendidikan
Click Here
SEKOLAH MAKMAL UPSI
Merealisasikan Impian Pendidikan
Click Here
SEKOLAH MAKMAL UPSI
Meerealisasikan Impian Pendidikan
Click Here
SEKOLAH MAKMAL UPSI
Merealisasikan Impian Pendidikan
Click Here
Previous slide
Next slide

Objektif

Sekolah UPSI adalah menjadi “Sekolah Pengajar” yang dapat berfungsi sebagai platform latihan keguruan kepada bakal pendidik dan menjadi tempat rujukan inovasi pendidikan negara dari segi pedagogi, teknologi, pentaksiran dan sistem pendidikan yang kalis masa depan.

Sekolah UPSI merupakan sebuah inisiatif perdana UPSI yang memfokuskan kepada penyelidikan pendidikan yang pratikal bertaraf dunia dalam mencipta inovasi dalam bidang pendidikan bagi melahiorkan murid yang cemerlang sebagai modal insan negera.

Fungsi Sekolah UPSI

  • Menyediakan pendidikan yang berkualiti dan berpusatkan murid.
  • Menyediakan peluang perkembangan profesional kepada ggolongan guru dan pengamal pendidikan.
  • Menyediakan latihan dalam perkhidmatan kepada guru dan pengurusan sekolah.
  • Menjadi pusat penyelidikan dan inovasi dalam pembangunan bidang pendidikan.
  • Menyediakan pengalaman¬† klinikal kepada guru.
  • Mewujudkan suatu model persekitaran yang terbaik.

Kos Pembangunan

-Kemaskini-

Tawaran Wakaf Sekolah UPSI

-Kemaskini-

Tabung Dana Wakaf UPSI

-Kemaskini-

Pelan Fasiliti Sekolah UPSI