PIAGAM PELANGGAN

KAMI BERJANJI DAN KOMITED UNTUK MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP, PROFESIONAL, BERETIKA DAN MESRA KEPADA PELANGGAN KAMI SEPERTI BERIKUT :

  • PERKHIDMATAN KAUNTER BAGI SEMUA URUSAN DILAYAN DALAM TEMPOH LIMA (5) MINIT.

  • MENERIMA, MEREKOD DAN MENGELUARKAN RESIT RASMI BAGI SEMUA SUMBANGAN ZAKAT, SEDEKAH DAN WAKAF SECARA TUNAI DAN CEK DALAM TEMPOH SATU (1) HARI DARIPADA TARIKH SUMBANGAN.

  • MENERIMA, MEREKOD DAN MENGELUARKAN RESIT RASMI BAGI SEMUA SUMBANGAN ZAKAT, SEDEKAH DAN WAKAF SECARA ATAS TALIAN DAN LAIN-LAIN TERIMAAN DALAM TEMPOH TIGA (3) HARI DARIPADA PEMAKLUM RASMI DIBUAT.

  • MEMPROSES BAYARAN PERMOHONAN ZAKAT DARIPADA PELAJAR DAN KAKITANGAN DALAM TEMPOH 30 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH TEMUDUGA/TERIMAAN DOKUMEN YANG LENGKAP.

  • MEMPROSES BAYARAN SEDEKAH KEPADA PELAJAR, KAKITANGAN DAN MASYARAKAT AWAM DALAM TEMPOH 30 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH TERIMAAN DOKUMEN YANG LENGKAP.

  • MEMPROSES BAYARAN KHAIRAT KEPADA WARIS KAKITANGAN YANG MENYERTAI KHAIRAT DALAM TEMPOH 20 HARI DARIPADA TARIKH TERIMAAN DOKUMEN YANG LENGKAP.

  • MAKLUM BALAS KEPADA PENGADU PERLU DIBUAT DALAM TEMPOH TIGA (3) HARI BEKERJA UNTUK MEMBERITAHU BAHAWA ADUAN MEREKA TELAH DIAMBIL PERHATIAN DAN AKAN DISELESAIKAN.